Er kan een moment in uw leven komen waarop alles u te veel wordt. Misschien zijn er dingen gebeurd waar u geen rekening mee had gehouden. Sommige mensen hebben het gevoel dat alles uit hun handen glipt en vragen zich af waar hun ‘oude vertrouwde ik’ is gebleven. Ze herkennen zichzelf niet meer. Bij anderen komen er oude gevoelens naar boven die zij al jaren lang veilig hadden opgeborgen. Als mens hebben zij een heel scala aan overlevingsmechanismen. Moeilijke dingen in het leven stoppen we graag weg en proberen we te vergeten. Dat wegstoppen kost energie, alsof we een bal onder water proberen te duwen. Sommige mensen kunnen dit heel lang vol houden. Maar er kan een moment komen – naar aanleiding van tegenslag - dat dit niet meer lukt en negatieve gevoelens de overhand krijgen. Wanneer u dat overkomt is het soms lastig hier alleen uit te komen. Het is dan verstandig ondersteuning te zoeken zodat u sneller begrijpt waarom u deze klachten heeft en leert met deze gevoelens en situaties om te gaan.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van klachten en lastige patronen waarvoor u bij mij terecht kunt:

 • Somberheid, depressieve gevoelens
 • Angstklachten, paniekgevoelens
 • Boosheid, verdriet en schuldgevoelens
 • Geen contact hebben met uw gevoelens
 • Negatief zelfbeeld
 • Onzekerheid in sociale situaties
 • Dwangmatigheid in bijv. ordenen, controleren, schoonmaken en denken
 • Ernstige jalousie
 • Lichamelijke klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak
 • Overspanning
 • Burn-out
 • Omgaan met chronische of ernstige ziekte van uzelf of uw naasten
 • Rouw (na een scheiding, het verlies van een dierbare of een baan)
 • Verstoorde familierelaties
 • Traumatische gebeurtenissen (ongeval, mishandeling, misbruik)
 • Problemen met uw leidinggevende
 • Conflict vermijdend gedrag
 • Opvliegend /agressief gedrag.

Als u uw probleem of klacht niet terugvindt in de bovenstaande voorbeelden, neemt u dan contact op om te overleggen of ik u kan helpen bij uw specifieke hulpvraag.


Exclusie criteria: Wanneer er sprake is van dieperliggende problematiek, een crisissituatie of suïcidale klachten zult u terug worden verwezen naar de huisarts die in overleg met u een zorgaanbieder zal zoeken die past bij uw problematiek.