Therapie

Vanaf 1 januari 2014 is voor de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet de psychologische hulp van de eerstelijnspsychologische zorg veranderd in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) en psychotherapie van de tweedelijnspsychologische zorg in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).

Wel vergoeding: PPMoons heeft met CZ, VGZ, Zilveren Kruis/Achmea, Menzis, Multizorg, DSW, Caresco en de Friesland contracten voor de GBGGZ.
Mocht de praktijk geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur vervolgens naar uw zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoedt. Informeert u van tevoren op welk vergoedingspercentage u recht hebt.

Geen vergoeding: Niet alle problematiek wordt vergoed door uw verzekeraar. Aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek wordt per 1-1-2013 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en is hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet meer vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd moet worden. Het is raadzaam uw verzekeraar te raadplegen betreffende uw vergoeding voor de behandeling van uw problematiek.

Eigen Risico: Behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico voor 2020 bedraagt hierbij €385,=. Dit bedrag, of indien u een verhoogd eigen risico heeft, wordt eerst aangesproken voordat u in aanmerking komt voor een vergoeding door de zorgverzekeraar.
Let op! Er zijn polissen die een verhoogd eigen risico kennen. Veelal zijn dit polissen met een lage premie. Een voorbeeld hiervan is een studentenpolis. Informatie over wat uw eigen risico is vindt u op uw zorgpolis of kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

No-show/niet tijdig afzeggen: Vanaf januari 2012 is het niet meer mogelijk om de kosten voor het niet verschijnen op een gemaakte afspraak of het binnen 24 werkuren afzeggen van een afspraak bij de zorgverzekeraar te declareren. De hiermee gepaard gaande kosten worden bij u in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking. De kosten voor het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur bedragen voor een individuele sessie €60,= en voor een dubbele sessie, bijvoorbeeld in het kader van partner-relatietherapie, €120,=.

Zelf betalen: Indien u de behandeling niet via de huisarts wilt laten verlopen dan komt u niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. De kosten van een individuele sessie bedragen € 100,=.

Relatietherapie

Relatietherapie wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Een consult kost 115 euro per uur (45 minuten sessie en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging`. De intake bestaat uit twee consulten. De vervolgconsulten uit een enkele of dubbele sessie, afhankelijk van waar uw voorkeur naar uit gaat en mijn advies.

Indien er voor een van de partners een diagnose gesteld kan worden - die niet apart behandeld dient te worden- kan de relatietherapie op die diagnose bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Coaching

De kosten voor een coachingsgesprek bedragen 150 euro voor 1,5 uur.